Chỉ là ví von “Lấy học trò làm trung tâm”

Đời sống học đường Tin tức

Việc “Lấy học trò làm trung tâm” chỉ là chuyện “Bình cũ rượu mới”. Đây là một vấn đề không còn mới nữa, nhưng nó lại được đổi cái tên nghe có vẻ đầy sang trọng. Nhưng đọc kỹ mới thấy à hóa ra nó đã cũ. Vì sao ông Park Hang-seo làm được thế? …

Continue Reading