Đề án giáo dục mới sẽ khiến trẻ mẫu giáo phải học kiến thức tiểu học

Đời sống học đường Tin tức

Theo đó, nhiều giáo viên tiểu học cho rằng, chương trình mới đang đặt ra yêu cầu quá cao đối với học sinh lớp 1, vì thực chất chương trình này chỉ phù hợp với nhận thức của học sinh lớp 2. Do đó, nếu áp dụng chương trình này học sinh sẽ buộc phải …

Continue Reading