Giáo viên sẽ là nguồn kiến thức trung tâm giúp lan tỏa đến học sinh

Đời sống học đường Tin tức

Không thể bảo người giáo viên đứng bên lề khi lấy học sinh làm trung tâm. Người thầy giáo phải là cái tâm hướng đến của học sinh, như vậy thì nên giáo dục mới thành công được. Từ bài báo của nhóm tác giả Việt Cường với cơn Địa chấn U23 Việt Nam và …

Continue Reading

Đề án giáo dục mới sẽ khiến trẻ mẫu giáo phải học kiến thức tiểu học

Đời sống học đường Tin tức

Theo đó, nhiều giáo viên tiểu học cho rằng, chương trình mới đang đặt ra yêu cầu quá cao đối với học sinh lớp 1, vì thực chất chương trình này chỉ phù hợp với nhận thức của học sinh lớp 2. Do đó, nếu áp dụng chương trình này học sinh sẽ buộc phải …

Continue Reading