Giáo viên sẽ là nguồn kiến thức trung tâm giúp lan tỏa đến học sinh

Đời sống học đường Tin tức

Không thể bảo người giáo viên đứng bên lề khi lấy học sinh làm trung tâm. Người thầy giáo phải là cái tâm hướng đến của học sinh, như vậy thì nên giáo dục mới thành công được. Từ bài báo của nhóm tác giả Việt Cường với cơn Địa chấn U23 Việt Nam và …

Continue Reading